Deures d'estiu de les assignatures que no han estat aprovades pels alumnes.

Deures d'estiu de les assignatures que han estat aprovades pels alumnes.